21:55 ICT Thứ tư, 19/02/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2015-2016. phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 23/08/2016

Báo cáo

Tải về
Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016- phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 27/08/2016

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tải về
Biểu mẫu tổng hợp cuối năm học 2015-2016 20/05/2016

Biểu mẫu tổng hợp cuối năm học 2015-2016

Tải về
báo cáo tổng kết năm học 2015-2016/39/BC 19/05/2016

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016

Tải về
Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 2015-2016 20/04/2016

Báo cáo tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng

Tải về
báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 28/05/2015

Báo cáo

Tải về
Báo cáo kiểm định chất lượng 18/05/2015

Báo cáo

Tải về
Kế hoạch tổ 4,5 tháng 5 07/05/2015

Kế hoạch

Tải về