17:23 EDT Thứ tư, 01/04/2020

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2015-2016. phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 22/08/2016

Báo cáo

Tải về
Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016- phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 26/08/2016

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tải về
Biểu mẫu tổng hợp cuối năm học 2015-2016 19/05/2016

Biểu mẫu tổng hợp cuối năm học 2015-2016

Tải về
báo cáo tổng kết năm học 2015-2016/39/BC 18/05/2016

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016

Tải về
Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 2015-2016 19/04/2016

Báo cáo tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng

Tải về
báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 27/05/2015

Báo cáo

Tải về
Báo cáo kiểm định chất lượng 17/05/2015

Báo cáo

Tải về
Kế hoạch tổ 4,5 tháng 5 06/05/2015

Kế hoạch

Tải về