• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Kế hoạch
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
27/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng 8/2016
Ngày ban hành:
03/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu tổng hợp cuối năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổng hợp EQMS
Ngày ban hành:
20/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực